Kategori: Vaner

Mætheds problemer og konstant trang til mad kan helbredes med kostomlægning hos Berit Gammelby

Vil du ændre kostvaner ?

Dette indlæg handler især om vaner ift. kosten, men rutiner og kulturen i familien er som regel flettet ind i den måde vi lever på. Vores vaner styrer vores liv og giver os tryghed, men de kan ændres.

Vaner

... opstår, når vi har gjort noget så tilpas mange gange at vi til sidst gør det uden at tænke over det - let og ubesværet. De fleste oplever at det er rigtig svært at nedlægge en (dårlig) vane og at det kræver viljestyrke. Ja det kræver konsekvens i starten, men hjernen er som udgangspunkt doven og gør mange ting pr. automatik. Det har vi lært den ved at gøre de samme ting hver dag. Så hvis du i en periode lærer den at tænke anderledes ved at være bevidst om dine gøremål, vil den lave nye automatikker.

Rutiner

... er ofte handlinger vi gør i en bestemt rækkefølge og på en bestemt måde.

Kultur

... kan handle om, hvordan man gør ting og herunder, hvordan opdragelse kan udvikle den enkeltes overbevisning om, hvad der føles rigtig.

Går du med tanker om en kostændring?

... enten fordi du selv har et behov eller du synes familien kunne "trænge til lidt forandring" (herom længere nede i teksten), så kræver det:

 • at din motivation er 100%.
 • at du præciserer årsagen til at der skal ske en forandring i noget/ændring i en vane.
 • at du opstiller et mål.
 • viden om, hvilke praktiske foranstaltninger du skal i gang med.
 • at du tager en beslutning. Det er ikke nok at ønske, håbe eller satse
 • at du lægger en plan med prioriteringer og delmål.

Det behøver ikke være en kompliceret proces, men når et nyt kosttiltag, om det så er en mindre forandring hos dig selv eller det er ændringer i familiens kost f.eks., skal du vide at det er SÅ VIGTIGT at erkende at

 • det er en god idé kun at ændre én ting af gangen
 • det kan tage lang tid
 • du/I kan "falde i", men så er det "op på hesten" igen. Det er almindeligt og helt i orden, men hvis det sker for ofte skal målet eller midlet måske justeres.

Efter min overbevisning må en kostændring ikke være en kur.

Efterhånden vil en kostændring, som virker, blive til en naturlig måde for dig/jer at spise på - at tilberede mad på og vælge produkter på. Så er du i mål.

Nogle af de problemområder jeg møder i mit virke som kostvejleder, er

 • Utilfredshed med sin vægt
 • En sygdom
 • Aldrig rigtig mæt
 • Fordøjelsesproblemer
 • Blodtryk og/eller kolesterolniveauer lige på vippen til at være for højt
 • Ledsmerter som er svære at styre
 • Hovedpine af og til
 • Hyppige infektioner
 • Svingende humør
 • Svingende blodsukker

Og hvor man samtidig føler man sig drænet for energi på visse tidspunkter af dagen?
Det opleves, som at man er kommet ind i en ond cirkel. og så er det svært at bryde en dårlig vane, rutiner og kultur.

Måden du kan bryde denne "onde cirkel" på, er at tage fat i blot ét enkelt område og ændre én vane. Det kan de fleste overkomme - og så er du i gang: Motivationen stiger så snart du begynder at mærke en lille forbedring i velværet og sløvheden brydes også.

Tilbage til familiens kostvaner, hvor du kan stille spørgsmålet:

Får alle i familien en sund og tilpasset mad fra morgen til aften?

Tag et view over både børn, unge og voksne i familien:

 • Har alle god energi?
 • Er der lyst til leg og motion?
 • Er alle smertefrie og glade?
 • Er der god koncentration og lyst til indlæring?

Eller kan du bedre genkende dette i familien:

 • Ofte forkølelser?
 • Fordøjelsesbesvær?
 • Hovedpiner?
 • Allergier?
 • Træthed?
 • Uro hos den enkelte
 • Problemer med overvægt?

Valg af mad og mængden af mad kan påvirke ovenstående forhold - både positivt som negativt. En kostændring kan afhjælpe eventuelle ubehag og bidrage med mere energi.

Det kan være en stor udfordring, hver dag at skulle sørge for en sund morgenmad, arrangere lækre madpakker, mellemmåltider og en lækker aftensmad. Og især når maden så vidt muligt skal tilpasses den enkelte mht. om der er helt specielle behov, hvor lang skole- eller arbejdsdagen er om man skal til sport og hvornår.

Start med at skrive dine fokuspunkter ned og forsøg at lave en prioritering. Eller du kan rådføre dig med mig. Og så ellers have de allerførste punkter i denne artikel i tankerne for det videre forløb.

En idé er at bruge noget af en ferie til at afprøve forskellige morgenmads-emner, madpakke-sammensætninger, ideer til mellemmåltider og lækre aftensmåltider. Tillige at vænne dig til at handle lidt anderledes ind og lave mad på en lidt anden måde end du plejer. Men også måden du arrangerer din mad på og igangsætter forskellige tiltag til at gøre måltidssituationen til en hyggelig og rolig stund kan afprøves i en periode, hvor der er overskud i hverdagen.

Du bliver god til at ændre i vaner og rutiner ved at være konsekvent i starten. Det giver selvkontrol og personlig styrke. Og selvfølgelig handler det om selvdisciplin indtil din nye vane er blevet en naturlig del af din hverdag.